Foto: Sigrid Asker"Jimmie din sopa, åk hem och bränn ut dig", hade någon klottrat på Ekonomikum inför SD-ledarens besök. Nu ser universitetet över sina riktlinjer för uthyrning.

Nya riktlinjer efter SD-mötet

Efter tumultet kring Jimmie Åkessons besök på Ekonomikum har byggnadsdirektör Peter Elenfalk fått i uppdrag att ta fram förslag på tydligare riktlinjer för uthyrning. Laboremus Anton Berg jämför Sverigedemokraternas möte med Bollhusmötet 1939.

Förra tisdagen höll Sverigedemokraterna och partiledaren Jimmie Åkesson möte i en av Ekonomikums hörsalar, vilket väckte frågan om vem som ska ha rätt att hyra universitetets lokaler. I dag publicerade ETC Uppsala en debattartikel av Anton Berg, ordförande i Laboremus och S-studenter, där han drar en parallell till Bollhusmötet 1939, som var en protest mot universitets förslag att erbjuda fristad åt tio tysk-judiska akademiker på flykt. Sverigedemokraternas möte kan ses som en protest mot dagens flyktingmottagande, menar Anton Berg, och uppmanar universitetet att se över sin värdegrund och sina prioriteringar.

– Det är en analys utifrån den politik SD driver, det var ett stängt möte men jag hade gärna velat veta vad som sades där, säger han till Ergo.

Just det faktum att mötet var stängt för alla utom partimedlemmar ser Anton Berg som särskilt problematiskt, eftersom det innebar att det inte fanns utrymme för andra åsikter. Han är också kritisk till att universitetet inte tillåter kårpartier att stå på campus och bedriva opinionsbildning annat än inför kårval, men samtidigt kan hyra ut en lokal till Sverigedemokraterna.

– Som skäl till att demokratiskt valda kårpartier inte får stå på campus anger man att universitetet inte ska vara en politisk arena, men det blir det ju i högsta grad om SD får vara där, menar Anton Berg.

En annan synpunkt är att uthyrningen till Sverigedemokraterna skedde på bekostnad av studenters och anställdas arbetsmiljö, eftersom delar av Ekonomikum stängdes av redan på eftermiddagen. Anton Berg menar att universitetet inte bör upplåta lokaler till politiska partier om det innebär att andra inte kan röra sig fritt på campus.

– Förutom att vi är kritiska till SD:s politik handlar problemet från universitetets perspektiv om att utrymmen stängs av. Laboremus jobbar för att verksamhetsplanen ska skrivas om, och vill att kårpartier ska ha möjlighet att stå på campus.

Rektor Eva Åkesson har gett Peter Elenfalk, byggnadsdirektör vid Uppsala universitet, i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för uthyrning av lokaler. I sin blogg skriver hon att nuvarande policy är för otydlig. Nu håller man på att sätta ihop en arbetsgrupp och räknar med att kunna lägga fram ett förslag i slutet av året. Enligt Peter Elenfalk skulle den lättaste lösningen vara att bestämma att universitetet inte hyr ut lokaler till politiska partier, men kanske inte det mest önskvärda beslutet.

– Är det det universitetet vi vill vara? Det är viktigt att samverka med övriga samhället. Var skulle man dra gränsen, ska vi inte heller hyra ut till religiösa organisationer som kyrkomötet?

Att säga nej till grupper baserat på att en uthyrning skulle kräva säkerhetsarrangemang ser han inte heller som hållbart, eftersom det skulle utesluta många besökande föreläsare. Det är inte heller okomplicerat att dra ideologiska gränser för vilka som får hyra lokaler.

– Vi vill inte vara en bräda i det politiska bollspelet, och det blir vi om vi tar ställning mot vissa partier, säger Peter Elenfalk, samtidigt som han konstaterar att förhållningssättet har blivit svårare sedan Sverigedemokraterna kom in i riskdagen.

– Den politiska kartan har förändrats. Tidigare har det aldrig ifrågasatts om universitetet ska hyra ut till politiska partier.

I viss utsträckning kan det ändå vara möjligt att neka organisationer baserat på deras åsikter. Peter Elenfalk är öppen för att sätta en gräns för verksamheter som står för någon form av ideologi eller politisk ståndpunkt som inte är förenlig med universitetets värdegrund. Sannolikt kommer man behöva göra en bedömning från fall till fall.

– Jag tror att Uppsala universitet kommer att ha fortsatt relativt generösa regler för uthyrning, men vi måste hitta en mer strukturerad modell för individuella bedömningar. Vi måste våga säga nej, säger Peter Elenfalk.

Frågan om kårpartiernas närvaro på campus kommer också att tas upp i arbetsgruppen, lovar han. Angående Laboremus kritik mot att Sverigedemokraterna tilläts ha ett stängt medlemsmöte är Peter Elenfalk däremot skeptisk, och menar att det vore mer problematiskt om det rörde sig om ett öppet evenemang.

– Här var det bara fråga om lokalupplåtelse. Om SD hade velat bedriva opinionsbildning på campus skulle vi ha sagt nej.

Peter Elenfalk ser situationen som en olycklig effekt av nuvarande uthyrningspraxis och tycker det är positivt att universitetet väljer att se över sina riktlinjer.

– Jag är ödmjuk inför uppgiften – den är inte alldeles enkel om man vill ha högt i tak.