Foto: Sigrid AskerCampus Engelska parken vid Uppsala universitet. Hit vill många av alla som söker högre studier i höst.

Uppsala toppar listan

Att studera i Uppsala är eftertraktat – vårt universitet har flest sökande inför höstterminen. Men i stort är det färre som söker till högre utbildning än tidigare år.

Uppsala universitet har flest sökande av alla landets lärosäten, konstateras efter att ansökningarna inför höstterminen har räknats samman. 85 957 personer vill studera här. Populärast bland utbildningarna är juristprogrammet med 6287 sökande. Ansökningarna till Uppsala universitet har visserligen minskat med 0,3 procent sedan förra hösten, men för landet i stort är den siffran hela 2 procent.

– Trenden med minskat söktryck fortsätter, säger Susanne Wadsborn Taube, avdel­ningschef på UHR, i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Nedgången beror främst på den goda konjunkturen som leder till att många väljer jobb framför studier på högskolenivå, samt att de aktuella ungdomskullarna är mindre nu jämfört med för några år sedan.