Foto: Mella KöjsDoktoranderna Natalie Lantz och Petter Spjut har tagit fram sommarkursen som fokuserar på Satansgestaltens framväxt. Här håller de i den drygt 1 400 år gamla lerskålen som kan ha används för att driva ut demoner. Kanske lite trevligare än att använda sig av än en exorcist? Filmen Exorcisten kommer de också prata om i kursen.

En sommar bland Satan och demoner

Hur kom Satan att gå från att vara Guds underhuggare till att bli hans värsta motståndare och varför avbildas han ofta med getfötter och horn? Doktoranderna Natalie Lantz och Petter Spjut håller i sommarkursen som ger dig koll på Satan – och hur man med hjälp av en nergrävd skål kan bekämpa demoner.

Foto: Mella KöjsI lerkärlen namnges ofta personer som söker skydd av en godsint varelse eller som vill skiljas (precis som i en juridiskt bindande skilsmässa) från en demon som plågat genom till exempel. sjukdom. Men denna variant som finns på Evolutionsmuseet, tror Natalie Lantz är antik förfalskning.

En Satans idéhistoria

Är en nätbaserad sommarkurs på 7,5 poäng som lär dig mer om Satansgestaltens utveckling mellan 300-talet före vår tideräkning och 600-talet.

Här hittar du mer information om kursen.

I alla tider har det funnits berättelser om skumma, farliga varelser. Men att det skulle finnas en mäktig, ond ledargestalt var en föreställning som började växa fram runt 300-talet före vår tideräkning. I sommarkursen ”En Satans idéhistoria” kommer man att få lära sig mer om denna farliga figur.

– Det finns inga liknande kurser som behandlar hur den antika Satansgestalten utvecklades. Jag tror att många tycker det här är lite spännande, säger Petter Spjut, doktorand i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet.

I kursen kommer de
bland annat undersöka vad djävulsgestalten kom att fylla för funktion genom att studera antika texter. Petter Spjut berättar att Satan i tidiga skrifter var en sorts underhuggare till Gud. Han figurerar i Jobs bok och är då en karaktär som arbetar tillsammans med Gud. Satan vill undersöka om Job, som är en väldigt from man, kommer fortsätta vara from även om han utsätts för prövningar. Efter en vadslagning med Gud testar han sedan denna teori genom att bland annat döda Jobs barn. 

– Denna text har förbryllat både judar och kristna – varför går Gud med på att den underliga gestalten gör så här, säger Petter Spjut.

Gud beter sig även tvivelaktigt i Andra Mosebok då han flyger på Moses och försöker döda honom. I senare skrifter är det Satan som får ta ansvar för detta.

– Satan blev ett sätt att lösa problem som man hittade hos Gud, ett sätt att förklara det som inte var förenligt med teologiska idéer, som till exempel varför Gud beter sig dumt eller varför det finns sjukdomar.

Satansgestalten kom ofta att omnämnas och gestaltas i form av ”den andre”. I en skrift uppträder Djävulen i form av en ”erotiskt” lockande mörkhyad pojke, i en annan som en etiopisk dansande kvinna.

– I denna besynnerliga skrift personifieras det onda av en mörkhyad kvinna som dessutom dansar förföriskt. Djävulen framställs ofta på detta sätt, som en person eller grupp långt bort från normen, exotisk och ofta mörk.

Enligt en liknande princip
fick han också det utseende som vi känner till idag – behornad och med getfötter. Innan kristendomen blev statsreligion dyrkades grekiska och romerska gudar i medelhavsregionen. Bland de grekiska gudarna fanns Pan, ett sorts mellanväsen av djur och människa som var oberäknelig och vistades på öde platser. Han avbildades ofta med getfötter och horn. När bilden av Satan senare växte fram kom den att inspireras av Pan och liknande gudar.  

– Bilden av Satan formades av något som redan fanns, men som förknippades med andras religion.

Under sommarkursen kommer man också undersöka hur folket hittade sätt att hantera onda demoner på. Vi beger oss till Evolutionsmuseet för att titta på vad som ser ut att vara en handdrejad och kantstött lerskål. Men det är ingen simpel gammal skål, utan en demonfångare som donerats till Uppsala universitet för två år sedan.
I den antika världen var demoner och andra onda krafter en realitet som man var tvungen att handskas med på olika sätt. Demonfångare ansågs då vara en lösning på problemet.

– Man skrev besvärjelser, heliga namn, förbannelser och magiska formler inuti lerskålar. En magiker vände sedan upp och ner på skålarna och grävde ner dem vid hus där demonerna härjade, berättar Natalie Lantz, doktorand i Hebreiska bibelns exegetik vid Uppsala universitet.

Museet har ännu ingen information om demonfångaren som finns i Uppsala. Men Natalie Lantz vågar sig på en informerad gissning.

– Jag tror att det är en antik förfalskning, det vill säga en demonfångare som är tillverkad innan 600-talet, men av en charlatan som lurat sin illitterata kund att det är en legitim formel i skålen. I själva verket är formeln skriven med ett slags pseudo-skript som ska likna kvadratskrift. Kanske var också skrivaren illitterat.

Tecknen i skålen upprepar sig, vilket de båda menar tyder på att det inte är riktiga ord. Däremot inte sagt att den inte fungerar.

– Det är ändå möjligt att någon demon kan ha drivits ut med hjälp av skålen eftersom det inte riktigt är klarlagt huruvida demoner kan läsa eller inte, säger Natalie Lantz.