Foto: Sigrid AskerLektorn menar att professorn har en ”mångårig historia av kränkningar av sina kolleger och studenter, vilket är väl känt på institutionen” och ber i ett mail rektor Eva Åkesson om hjälp. Professorn menar att lektorn är störd och att mailet är fullt av lögner.

Konflikt på institution ska utredas

I ett mail skickat till rektor kritiseras en professor anställd vid Uppsala universitet för att skapa en hotfull och kränkande arbetsmiljö. Den anklagade professorn menar att kritiken bygger på lögner. Nu överväger professorn att stämma anmälaren för förtal.

Det var i höstas som en lektor vid en institution vid Uppsala universitet skickade en vädjan om hjälp till rektor Eva Åkesson angående den berörda professorn. Lektorn menar att professorn skapat en hotfull och kränkande arbetsmiljö under flera års tid och att de utredningar som gjorts på institutionen inte resulterat i några ”disciplinära åtgärder värda namnet”. I mailet beskriver lektorn hur han hotats både verbalt och fysiskt efter en konflikt med professorn för några år sedan. Lektorn tar även upp en händelse som ska ha inträffat i höstas. En doktorand som har haft professorn som handledare var missnöjd och valde att byta handledare. Under en efterföljande föreläsning började professorn fråga ut doktoranden om varför han velat byta. Lektorn menar att stämningen blev så hotfull att doktoranden tvingades lämna rummet.

Den berörda professorn har läst mailet och säger att det är fullt av lögner. Brevet är sprunget ur en konflikt dem emellan.

– Han är störd och har hållit på så här i flera år. Han skrev ett liknande brev för två år sedan. Jag bad honom att be om ursäkt och sa att om han inte skulle göra det skulle jag anmäla honom, säger professorn.

Enligt professorn ordnade institutionen flera möten med de inblandade och därefter var konflikten löst.

I mailet skriver lektorn att en doktorand känner sig rädd för dig efter en konflikt under en föreläsning. Ligger det någon sanning i det?

– Nej, det är också en lögn. Han var ju inte där och såg det. Jag och doktoranden var oeniga men samtalet gick lugnt till.

Lektorn skriver i sitt mail att institutionen borde ha en tjock pärm med klagomål riktade mot professorn. Ergo försöker begära ut dessa eventuella handlingar, men får endast tag i ett fåtal. I mötesanteckningar kan man läsa att en tidigare doktorand klagat på att professorns handledning varit bristfällig.

– Det är också en lögn. Doktoranden insåg att hon inte skulle hinna klart med sin avhandling i tid och klagade på mig för att få mer pengar från fakulteten.

Kan du känna att du borde ha handlat annorlunda i något av dessa fall?

– Jag skulle inte ha tappat humöret den där gången med lektorn när jag bad honom be om ursäkt. Men jag har varit här i åtta år. Att då tappa humöret i 30 sekunder borde inte orsaka en sådan här konflikt.

Hur går du vidare nu?

– Jag ska ta hjälp av facket och undersöka om jag kan anmäla honom för förtal.

Prefekten på institutionen säger att de håller på att utreda ärendet vilket kan ta allt från ”veckor till månader”.

– Det finns inga snabba lösningar i sådana här fall. Vi måste höra alla inblandade och se hur de upplever situationen. Ofta får man höra olika saker från olika håll. Det är svårt att veta vad som är fakta.

I mailet kritiseras institutionsledningen för att de utredningar som gjorts tidigare inte förbättrat situationen. Kommer ni hitta någon lösning den här gången?

– Det är precis vad vi måste utreda – se om det finns andra möjligheter och lösningar än de vi prövat hittills.  

Lektorn har avböjt att kommentera ärendet.