Sigrid Asker Det finns problem med större delen av de över 200 analyserade rekryteringsprocesserna från tre universitet, visar en rapport från universitetslärarfacket SULF.

Riggat mer regel än undantag?

En ny rapport visar att det inte är ovanligt med rekryteringsprocesser som inte följer reglementet. Nu vill Uppsalas universitetsrektor Eva Åkesson göra en analys av situationen med en egen utredning.

Förra veckan kom beskedet att överprövandenämnden för högskolan uppriver en forskaranställning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, då rekryteringen inte ska ha följt universitetets arbetsgång. Och en ny rapport från universitetslärarfacket SULF visar att riggade rekryteringsprocesser inte verkar vara en ovanlighet i universitetsvärlden, skriver UNT.

I rapporten "Utlysningar – ett spel för galleriet?" har 268 processer vid tre universitet undersökts, och en av dessa var medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. SULF kommer där fram till att större delen av dessa rekryteringar kan misstänkas vara utformade till vissa sökandes fördel – till exempel var cirka hälften av anställningarna utlysta i mindre än tre veckor och tre av fyra anställningar tillsattes av en intern sökande.  

Uppsala universitets rektor Eva Åkesson säger till UNT att rapporten väcker frågor och att överprövandenämndens besked ger henne en ännu större anledning att fördjupa sig i ämnet.

– Vi behöver borra djupare och jag kommer att tillsätta en utredning för det. Kompetens- och karriärfrågor är väldigt viktiga för oss och har hög prioritet. Jag känner mig djupt engagerad, säger hon till UNT. 

Rapporten framhåller ekonomi som en av orsakerna till situationen, och efterfrågar ökade anslag från regeringen. Att se över prefekterna och hur de uppfattar sin roll som ledare för institutionerna beskrivs som en annan viktig fråga. 

– I dag präglas de av att ekonomin måste gå ihop varje dag, hela tiden. Då vågar man inte tillsvidareanställa personal, och det blir kortsiktighet och tidsbegränsade anställningar av folk man känner igen, säger Git Claesson Pipping, en av rapportförfattarna, till UNT.