Foto: Wikimedia commons / ColinStudenten reagerade starkt efter att ha fått veta att hen inte skulle få ut sin examen på grund av för få tagna poäng.

Institution vill stänga av hotfull student

När studenten fick reda på att hen inte skulle kunna ta ut sin examen betedde hen sig hotfullt och skickade mail med anklagelser mot medstudenter och lärare till institutionen. Nu vill de att studenten stängs av.

Studenten påbörjade sina masterstudier under hösten 2016, men misslyckades med att ta poäng i de fem kurser hen tenterat. När studenten i ett möte med studievägledare blev informerad om att hen därför inte skulle kunna ta ut sin examen blev hen hotfull, och stängde bland annat dörren som studievägledaren ville ha öppen då hon kände sig otrygg.

Institutionen erbjuder efter detta ett möte med studierektor och utbildningsledare, som studenten avböjer i ett mail där hen riktar osammanhängande anklagelser mot medstudenter och lärare. Bland annat beskrivs flera namngivna personer som ”corrupted criminals”, ”killer”, ”psychic” och ”drugdealer”. Hen skriver också att personer ska ha hittat på kärleksaffärer hen skulle vara inblandad i, att flera personer är spioner och att det ska ha tagits foton av henom i smyg i Matikum.   

Institutionen menar att även om mailet inte innehåller direkta hot är tonen så hotfull att det finns skäl att känna oro för andra studenter och medarbetare, och att man måste väga in studentens uppträdande mot studievägledaren i bedömningen. Därför vill institutionen att studenten ska stängas av och att rektorn ska fatta ett beslut med omedelbar verkan.

För att studenten ska kunna stängas av i ett slutgiltigt beslut måste fallet upp i disciplinnämnden.

– Det ska tas ställning hos rektor om ärendet lämnas utan åtgärd, studenten får en varning eller om det går till disciplinnämnden. Där kan det gå vidare till en avstängning under en begränsad tid, säger Magnus Hallberg som är universitetsjurist.     

Hur vanligt är det att institutioner vill avstänga studenter?

– Det är inte vanligt att det är av den här anledningen. Däremot får vi in fler ärenden om misstanke om vilseledande vid examination, säger Magnus Hallberg.

Institutionen vill i nuläget inte kommentera ärendet vidare.