Foto: Arkiv Uppsala universitet och Campus Gotlands nya plattform beräknas ersätta de gamla systemen under 2020.

"Studenterna är vana vid olika verktyg"

I höstas blev upphandlingen av universitetets nya lärplattform klar och några lärare och studenter har under våren fått prova det nya systemet Studium. Övergången sammanfaller med andra systembyten under hösten – men IT-administrationen hoppas på en smidig övergång eftersom arbetet sker successivt.

Studium

Den nya plattformen är systemet Blackboard Learn från företaget Blackboard. Systemet heter Studium vid Uppsala universitet. Studium ska ersätta campus Gotlands plattform Moodle samt Ping Pong och delar av Studentportalen, som är de system för undervisning som används vid Uppsala universitet idag. Arbetet med att byta ut plattformarna börjar hösten 2018 och beräknas vara färdigt under 2020.

Arbetet med Uppsala universitets nya lärplattform – som ska ersätta systemen Studentportalen, Ping Pong och campus Gotlands Moodle – går långt tillbaka.

– Det är en följd av en universitetsgemensam satsning för att stimulera vidareutveckling av utbildningskvaliteten vid Uppsala universitet som gjordes 2014, och resulterade i en rad rekommendationer. En av dem var att investera i en ny lärplattform som är internationellt gångbar och kan hänga med i utvecklingen. Då kom uppdraget från rektor att ersätta de systemen som vi har med ett nytt system, säger Anna Gunder, pedagogisk utvecklare och projektledare vid IT-avdelningen.

Upphandlingen av den nya plattformen avslutades i höstas och under våren har ett fåtal lärare och studenter kunnat testköra det nya systemet. Efter införandearbete och pilotkurser börjar bytet på allvar till höstterminen, säger Anna Gunder.

– Först ut är de som har kurser i Campus Gotlands Moodle, men även andra får börja använda systemet tidigare om man har pratat med sin institution. En del av vetenskapsområdena har valt att gå in i systemet till hösten i liten skala för att testa och se vad det finns för möjligheter och svårigheter.

Det är just nu bråda dagar vad gäller administration på universitetet. Förutom den nya lärplattformen kommer studieadministrationssystemet Ladok att uppdateras till hösten. Ett nytt system för digital examination håller också på att upphandlas.

– Det har slumpat sig så att mycket händer samtidigt, men vi har fram till mitten av 2020 på oss när det gäller införandet av Studium så vi hoppas kunna säkerställa att det sker under kontrollerade former, säger Anna Gunder.

Hur kommer övergången påverka studenterna?

– Det finns hela tiden ett tänk på att det ska bli så smidig övergång som möjligt för studenterna. Vi är inte så oroliga för dem, de är vana vid att använda olika digitala verktyg, säger Anna Gunder.