Foto: Sigrid AskerStudenten Johannes Lindh tror att de nya husen i kvarteret Ubbo kan passa in om de byggs på rätt sätt.

Förnyelse på gång i Ubbo

Turerna kring den planerade byggnationen i Odinslund har varit många. Förslaget som nu går ut på remiss innebär att det omtvistade brygghuset rivs.

Foto: Sigrid AskerBrygghuset från 1800-talet har varit omtvistat länge. Nu är tanken att det ska rivas.

Stiftelsen Ubbo

Kvarteret Ubbo, som innefattar bland annat Uppsala studentkårs kårhus och Jontes stuga, är i Uppsala studentkårs ägor sedan 1870-talet. Sedan 1960-talet ägs den av en stiftelse där kåren har majoritet men där även Uppsala universitet, Uppsala kommun och Kungliga Vetenskapssamhället är parter.

Diskussionen kring nybyggnation i Odinslund har pågått i många år. En stor tvistefråga har varit de två husen strax nedanför kårhuset, som under fem decennier hyrdes av framlidne konstnären Staffan Östlund. Uppsala studentkår sade upp kontraktet med konstnärens familj 2009 med tanke att de skulle användas av studentföreningar, men husen visade sig vara i för dåligt skick och har sedan dess stått oanvända.

Det förslag som byggnadsnämnden nu skickar ut på remiss har varit under utveckling i mer än tio år.  Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör och ledamot i stiftelsen Ubbo, tror att bygget till slut kan bli verklighet.

– Ja, vi hyser gott hopp om det, men vi får utgå från att det kommer att ta tid. Det handlar om en plats som många har åsikter om, säger han.

Ifall planerna går i lås ska det uppföras en L-formad byggnad som är vinklad mot hotellet Villa Anna samt mot processionsvägen snett emot Helga Trefaldighetskyrkan. De olika delarna kommer att ha fyra respektive tre plan. Tanken är att fastigheten ska rymma bostäder för gästforskare, hotellrum och ett så kallat ”science gallery” , som kommer att skapa möten mellan dagens vetenskap och allmänheten.

– Det är ett krav från kommunen att ha en publik verksamhet i botten. Vi vill ha en bra verksamhet som är till gagn för studenterna, universitet och staden, säger Kay Svensson.

Fasaden föreslås bestå av glas, metall och trä med grönt sedumtak. Man har eftersträvat att huset ska stå i harmoni med omgivningarna.

– Det blir inte någonting 1800-talspastisch utan en modern husgrupp, säger Kay Svensson.

Odinslund är en känslig miljö att bygga i, då den är i centrum för Uppsalas akademiska och kyrkliga historia, med Domkyrkan, Carolina Rediviva och Uppsala slott inom synhåll.

– Nya hus ska ha hög arkitektonisk kvalitet och skapa ljus och trygghet i Odinslund. I dag används inte platsen på det sätt den förtjänar. Nu testar vi det h är förslaget i ett samråd så får vi se vilka synpunkter som kommer in, säger byggnadsnämndens ordförande Erik Pelling (S) till UNT.

Ett av de två omtvistade husen som står oanvända, ett brygghus från 1800-talet, ska enligt planen rivas. Istället ska där uppföras en ny byggnad med träfasad och sadeltak.

– De gamla husen är i mycket dåligt skick, så jag har svårt att se hur de skulle kunna användas. Vi vill nyttja marken på bästa sätt, säger Kay Svensson.

Civilingenjörsstudenten Johannes Lindh, som passerar Odinslund på fredagseftermiddagen, har inte följt med i turerna kring området. Han tror att nybyggnation i kvarteret Ubbo kan vara positiv om den är väl genomtänkt.

– Spontant så gillar jag gamla hus, men jag gillar nya också om de är snygga. Gör man rätt kan det bli bra när det byggs nytt mitt ibland gamla hus. Ta till exempel Humanistiska teatern i Engelska parken, den gillar jag, säger Johannes Lindh.