Foto: Sigrid AskerUppsala universitet vill kartlägga upplevd trygghet i universitetets lokaler.

Studenter får tycka till om trygghet

Känner du dig osäker på campus? I sådana fall är det nu läge att upplysa om det i en pågående enkät.

Säkerhetsavdelningen har under våren genomfört en trygghetsundersökning för studenter, anställda och övriga verksamma vid Uppsala universitet. Enkäten avslutades egentligen 13 maj, men nu förlängs den till 30 juni.

– Vi fick inte så många svar då, så vi försöker marknadsföra i flera kanaler, säger Bahram Moaderi på Säkerhetsvadelningen.

Syftet är att förebygga otrygghet och hjälpa Säkerhetsavdelningen att identifiera områden på campus som inte upplevs som säkra.

– Vi vill se hur folk uppfattar sin egen trygghet i universitetets lokaler. På så sätt förbättras möjligheterna att vidta rätt åtgärder, säger Bahram Moaderi.

Har ni någon uppfattning om ifall studenter känner sig trygga på campus?

– Nej, det är därför vi gör undersökningen, säger Bahram Moaderi.

Trygghetsundersökningen finns tillgänglig på Medarbetarportalen och Studentportalen.