Foto: Jenny Lagensjö1974 var tillgången till barnomsorg i Uppsala dålig och kåren hjälpte studerande barnfamiljer med barnpassningen.

#Throwback thursday - hösten 1974

För fyrtio år sedan fick studerande mammor hjälp med barnpassningen av kåren, distansundervisning med kassettband och snigelpost var hett, och ett kårparti JO-anmälde CSN för de långa handläggningstiderna för studiemedel.

FLER #TBT

2014-10-23: Hösten 1994

Vilket år vill du läsa om? Hör av dig till webbred@ergo.us.uu.se

I veckans throwback thursday spanar vi in Ergo nummer 9, hösten 1974. 

Ordet "barnparkering" dyker upp i en artikel och syftar på den barnpassning som Uppsala studentkår erbjöd föräldrar som behövde delta i undervisning eller plugga utan barnen omkring sig. Kostnaden låg på 3 kronor per timme och barn, men vid köp av rabatthäfte kostade det 2:50 kronor i timmen. 

I artikeln framgår att i Uppsala kommun, precis som i många andra kommuner i landet, är efterfrågan på barntillsyn större än tillgången. Därför har studentkåren ryckt ut för att hjälpa barnfamiljer på olika sätt, där barnparkeringen är en av dem. När Ergo kommer på besök finns fyra barn på plats som är ute i snön och leker vid Rackarberget, och barnen startar snöbollskrig med skribenten. Rubriken lyder: "Ska mamma gå på föreläsning? – Hon har en egen barnparkering!" Det är dock lite oklart var alla pappor är.

"Fr.o.m vårterminen 1974 finns det ett nytt sätt att läsa första terminens kurs av vissa ämnen vid universitetet. Det kallas för distansundervisning." 
I en notis på uppslaget om barnparkering berättas det om en ny studieform. Med hjälp av kassettband, självinstruerande läromedel och brevkontakt kan studenterna plugga hemifrån och på annan ort. Och behöver en ringa till sin lärare, ja då betalar universitetet telefonräkningen. Hatten av, i framkant redan då, Uppsala!

Hösten -74 är många Uppsalastudenter oroliga för sin ekonomiska situation. CSN har ibland handläggningstider på sex till tio veckor för dem, efter att ha skurit ner på personalstyrkan på den lokala nämnden i Uppsala. "Ett allvarligt misstag" menar kårpartiet UUS, Uppsala universitets studenter, och anmäler CSN till JO.  
– Följden kan bli att en hel del studenter - i större utsträckning än i dag - tvingas antingen helt avbryta sina studier eller övergå till deltidsstudier i den mån man nu kan erhålla deltidsarbete. Situationen är redan nu makaber och blir naturligtvis ännu värre om väntetiden förlängs, sade studentkårens vice ordförande Sture Lundgren till Ergo. 

När CSN:s nya lokaler i Sundsvall ska invigas är utbildningsministern Bertil Zachrisson (S) på plats och läser upp en hälsning från sin dotter, hon tycker att svaret på hennes ansökan om studiemedel dröjt för länge. Chefen för CSN, Stig Mattson, svarar med att säga att det inte finns någon förtur hos nämnden.

Hur striden slutade? Svårt att veta, samtliga av Ergos tidningar från våren 1975 saknas i arkivet, både original och inbundna kopior. Google gapar tomt. Är det någon som försöker dölja något månne?