Annons
Annons
Jacob Färnert UUS
Jacob Färnert är etta på Uppsala universitets studenters lista till kårvalet. Han innehar för närvarande posten som Uppsala studentkårs ordförande.
Foto: Privat

UUS: “Vi ska ha som mål att bli Sveriges bästa studentkår”


Genom att bättre fånga upp studenternas åsikter och skapa en bra medlemsvård hoppas kårpartiet Uppsala universitets studenter, UUS, att Uppsala studentkår ska kunna bli Sveriges bästa studentkår.

UUS representeras av Jacob Färnert – en 22-årig statsvetarstudent som är ordförande för Uppsala studentkår under innevarande verksamhetsår.

Beskriv UUS som parti.
– UUS är ett parti som brinner för att studentkåren ska arbeta för att studenterna ska få så bra utbildning och förutsättningar som möjligt.

Alla kårparti brinner nog för studenternas rättigheter, så vad skiljer er från de andra?
– Vi vill på riktigt förbättra den lokala förankringen mot studenterna och på ett bättre sätt fånga upp vad studenterna faktiskt tycker om sin utbildning. Jag tycker att vi är det enda partiet som tar den frågan på allvar.

Om ni får styra kåren även nästa år, vilken fråga kommer ni då jobba mest med?
– Jag skulle vilja säga att det är två stycken. Den ena är att fortsätta arbetet med att förbättra studentnärheten – hur kan vi fånga upp studenternas åsikter på bästa sätt? Vi tror att det krävs en reformering av valsystemet. Den andra är få till ännu bättre studentinflytande. Vi behöver bli bättre på alla plan att påverka i frågor som är viktiga för studenter.

Ni går ju alltid i någon mån till val på att avskaffa partipolitiken. I år har ni ju suttit vid makten så varför har det inte hänt än?
– För att det inte fanns tillräckligt med stöd för det förslag som vi tog fram. Vi hade på bordet ett förslag som skulle lägga kårens öra närmare marken genom att ha flera valkretsar på de fakulteter vi representerar som inte inkluderade några kårpartier. Men varken AFK eller S-studenter ställde sig bakom det här förslaget, vilket visar att UUS är det enda partiet som tar den här frågan på allvar.

Varför valde ni att i år samarbeta med S-studenter som ju för närvarande är det enda kårpartiet i fullmäktige som vill behålla partisystemet?
– För att vi tyckte att det utgjorde en bra styrelseuppsättning. Vi tyckte att man med bred enighet kunde få igenom väldigt många bra förändringar och det har varit väldigt givande att ha ett så pass stort engagemang. Personligen tycker jag inte alls om att kåren har haft majoritetsstyren som har baserats på 50 eller 51 procent av medlemsstödet för då kommer en väldigt stor del av kårfullmäktige inte vara involverad i verksamheten. Inte sedan millennieskiftet tror jag att styrelsen har haft så stort stöd som vi haft i år.


Annons

Annons

Vad kommer vara kårens största utmaning under kommande verksamhetsår?
– Jag tror definitivt det kommer vara medlemsfrågan. Nu har medlemmarna ökat lite, men vi måste aktivt lägga tid och resurser på att bara rekrytera medlemmar och ha en bra medlemsvård och se till att det finns en tydlig identitet för medlemmar, att man känner ett ägandeskap kopplat till medlemskap. Man ska känna sig stolt över att vara med i Uppsala studentkår.

Tycker ni att ni har gjort tillräckligt för att behålla och rekrytera nya medlemmar till kåren under det innevarande verksamhetsåret?
– Nej, ärligt tror jag inte det. Vi försökte i höstas att rekrytera medlemmar via kårföreningarna och vid årsskiftet när den nya terminen skulle dra igång hade vi en jättestor informationskampanj som höll på i en månad som bara fokuserade på medlemsrekrytering. Trots det tror jag inte det är tillräckligt. Det här måste vara en långsiktig strategisk fråga som varje styrelse arbetar med framöver.

Varför ska man över huvud taget bli medlem i US i nuläget? Det finns ju några få medlemsförmåner, men på det stora hela har man ju samma rätt till stöd och råd från kåren som icke-medlem, så varför ska man betala?
– Jag tycker man ska bli medlem för att man då bidrar till en organisation som arbetar för att ens utbildning ska bli bättre, för att studentbostadssituationen ska bli bättre, för att kollektivtrafiken ska bli bättre. Det är många frågor som berör det lokala här i Uppsala, men även större frågor som CSN. Är man medlem i kåren är man med och bidrar till vårt arbete och man ger oss större legitimitet.

"Om vi rekryterar fler medlemmar och har ett demokratiskt välfungerande system så tror jag vi kan blomstra."

Foto: Privat

Vad är ni som parti nöjda med att ni har gjort under innevarande verksamhetsår?
– Vi är jättenöjda med att vi har försökt skapa ett bättre helhetssystem för vår studiebevakning, bättre förutsättning för sektionerna att påverka på fakulteterna där utbildningen påverkas som mest, vi är nöjda att vi har plockat bort de flesta valen av externa poster, de som inte är presidium och styrelse, från konstfum.

Vad är ni mindre nöjda med?
– Det kanske inte är UUS fel, men jag är mindre nöjd med hur arbetet med fullmäktiges utformning har gått. Nu kommer vi ändå lägga fram en proposition om vissa ändringar som kommer förbättra, men jag är lite besviken över att vi inte kommit längre i den frågan. Vi har sett hur sektioner har brutit sig ur Uppsala studentkår och skapat egna kårer för att de inte känner att de har tillräckligt med inflytande. Vi ser hur medlemmar inte känner samhörighet med kåren. Vi har sett hur antalet fumledamöter och partier har minskat genom åren. Tecken som visar att vi verkligen behöver ta tag i den här frågan.

Hur vill ni få ordning på kårens ekonomi?
– Den styrelse som vi har nu har redan börjat arbeta med den här frågan. Vi ser att vi måste ha en övergripande prioritering om vad kåren ska vara och vilken verksamhet som är i behov av resurser och så vidare. Det är den ena delen. Den andra delen är att försöka utveckla våra intäkter och det kan man göra på flera sätt. Att försöka behålla våra områden så att vi inte tappar HST-intäkter (HST=helårsstudent. Kåren får bidrag för varje helårsstudent de representerar), att vi får fler medlemmar. Säg att vi rekryterade 2-4000 nya medlemmar – det hade inneburit jättestora ekonomiska vinningar.

Hur tror ni att Uppsala studentkår kommer se ut på längre sikt? Säg fem-tio år in i framtiden.
– Om vi blir bättre på studiebevakning, ser till att alla studentrepresentanter kan utföra sitt studentinflytande, om vi rekryterar fler medlemmar och har ett demokratiskt välfungerande system så tror jag vi kan blomstra. Jag tycker vi ska ha som mål att bli Sveriges bästa studentkår. Men om vi inte prioriterar de frågorna så ser jag en väldigt dyster framtid dessvärre – där vi tappar verksamhetsområden, medlemmar och resurser.

Om det skulle vara aktuellt, är du intresserad av att sitta som ordförande ett år till?
– Ja, det skulle jag kunna tänka mig! Men vi har också andra som är taggade på att engagera sig, både som presidialer och i styrelsen.

Läs mer

2021-04-09 15:57
Pandemin har gjort det svårare att hitta praktikplatser i tid till alla lärarstudenter. Studenten “Sofia” är en av dem…
2021-04-08 10:53
Nu går också Uppsala kommun in och ger ekonomiskt bidrag om 2,4 miljoner kronor till nationerna, rapporterar UNT.
2021-04-07 15:01
Vad är kårens onödigaste utgift? Vad ska det kosta att vara med i kåren? Och vilket parti kan de inte tänka sig att…