Annons
Emma Ivarsson & Carmen Pocrnja
Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson (t.v.) och Carmen Pocrnja (t.h.) arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och finns till för alla studenter och doktorander.
Foto: Lina Svensk

Bebis på g – hur blir det med studierna?


Om att bli förälder som student och institutionstjänstgöring vid sidan av sina forskarstudier handlar månadens Fråga ombuden.

Fråga: Hur stor del av min forskarutbildning ska jag ägna åt institutionstjänstgöring och undervisning? Och vad ska jag göra om jag känner att jag inte hinner med?

Svar: Institutionstjänstgöring ingår inte i själva forskarutbildningen, men det kan efterfrågas av institutionen och bli en del av din anställning. Du får endast i begränsad omfattning arbeta med sådana saker som räknas som institutionstjänstgöring, såsom att planera och genomföra undervisning samt andra administrativa uppgifter. Du får som mest ägna dig åt dessa sysslor på 20 procent av full arbetstid. Om du till exempel har 20 procent institutionstjänstgöring innebär det att du kan ägna som mest 80 procent till dina forskningsstudier. Din studietid ska då förlängas i motsvarande grad som du arbetar med institutionstjänstgöring och detta ska finnas dokumenterat i din individuella studieplan.
När du arbetar med undervisning kan det också vara bra att komma ihåg att du även ska räkna med den tid som behövs för exempelvis förberedelser, tentamensrättning och handledning i de timmar som ska avsättas för institutionstjänstgöring.
Om du har svårt att planera din tid i förhållande till dina arbetsuppgifter kan du börja med att be dina kollegor om råd, till exempel andra personer som bedriver undervisning vid institutionen. Behöver du ytterligare arbetsledning kan du även vända dig till prefekten eller studierektorn för forskarutbildningen vid din institution. Om du arbetar mer än vad du ska kan det på längre sikt bli ett arbetsmiljöproblem. Även där är det prefekten som är ytterst ansvarig och därmed den du bör vända dig till. Du som har en aktivitetsgrad på minst 20 procent har också rätt att använda dig av företagshälsovården vid universitetet, som för tillfället levereras från Previa (Avonova i Visby). Du har rätt till två anonyma besök per år, då prefekten eller motsvarande inte behöver bli informerad om besöken. Ytterligare besök kan bokas in efter samråd med och godkännande av prefekten. Du kan läsa mer om detta på Medarbetarportalen. Du kan självklart också kontakta oss ombud om du vill ha råd eller stöd i situationen.


Annons

Annons

Fråga: Jag är student och ska snart bli förälder. Hur kommer det att fungera att plugga samtidigt? Är det bättre om jag tar studieuppehåll?

Svar: Du avgör såklart själv om du är i behov av att ta ett studieuppehåll. Om du inte redan läser ett program, men är antagen till en utbildning som du inte kommer ha möjlighet att påbörja kan du istället ansöka om anstånd att skjuta fram studiestarten en annan termin. Om du bestämmer dig för att fortsätta med dina studier kan du kontakta din institution, förslagsvis studievägledningen, för att få stöd och råd kring hur du kan planera och lägga upp kommande kurs. Om du meddelar studievägledningen och den som är kursansvarig om dina förutsättningar i god tid innan kursstart kan det underlätta för båda parter.
Vid Uppsala universitet finns det också en föräldrapolicy där det framgår att föräldraskap ska kunna förenas med studier och att en positiv inställning till detta ska råda vid universitetet.  Därtill ska universitetet arbeta förebyggande med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen. Det innebär att de behöver undersöka om det finns risker för diskriminering inom verksamheten, därefter analysera och åtgärda dem. Möjligheter till att kombinera studier och föräldraskap är ett av fem områden där det här arbetet ska bedrivas.
Rent konkret fastslår föräldrapolicyn en del saker, exempelvis ska schemaändringar göras i minsta möjliga mån och alternativ för obligatoriska moment såsom tentamen bör erbjudas om plötsliga behov uppstår. Utöver generella anpassningar och god rutin vid schemaläggning ska institutionerna och dess personal dessutom visa villighet och flexibilitet för att hitta individuella lösningar. Varje institution bör utse en kontaktperson för studenter med barn som man kan diskutera uppkomna problem och lämpliga lösningar med.
Det finns också möjligheter att få tilläggsbidrag från CSN och bostadsbidrag samt föräldrapenning för studenter med barn. Kontakta Försäkringskassan och CSN för mer information kring detta.

Behöver du hjälp?

Man kan vända sig till ombuden om man upplever problem under sin utbildning eller har frågor som rör ens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 alternativt 018 - 480 31 32.

 

Tidigare "Fråga ombuden":

Snålåkande kursare och obligatoriska moment

Kan utbränd få CSN och andra frågor

Huvudbry med handledaren

Läs mer

2023-11-06 09:50
"Chefredaktören har ordet" är tillbaka. Idag om goda nyheter i mörka tider.
2023-06-22 15:55
Jag förmodar mig inte vara den enda som får smått panik av tanken på den försvunna ubåten som flyter runt någonstans på…
2023-06-08 15:13
Jag lyssnade på Stil i P1:s senaste avsnitt under nationaldagsledigheten och slogs, inte för första gången, av…