Annons
Annons

Hjälp, jag är myndighetsanställd


”Hur har du fått reda på det här?”
Ett befogat spörsmål när vi ringer upp personer med intressanta berättelser som vi fått nys om via en vän till en vän som såg det via instagram. Mindre befogat när det kommer från en universitetsanställd som anklagas för att ha trakasserat sina kollegor eller som anmälts för oredlighet i forskning – det vill säga, den grupp som ställer frågan majoriteten av gångerna vi på redaktionen har fått höra den. Svaret från vår sida är för det mesta ganska simpelt: ”Det stod med i diariet.”
Varje dag får vi ett mejl med en lista från universitetets registratur över några av de ärenden som diarieförts (registrerats) under dagen. Ofta är det inte superintressanta grejer – en student får avslag på sin examensansökan, någon har fuskat på en inlämningsuppgift, universitetet ombeds svara på en remiss – men ibland är ärendebeskrivningen desto mer intresseväckande. Beskrivningar som inleds med ”Anmälan mot/om” bär ofta frukt, liksom de där avsändaren är andra medier – där brukar vi köra en så kallad ”I’ll have what they’re having” (man skriver till registrator att man vill ha samma handlingar exempelvis Expressen efterfrågar för att försöka luska ut vad de har fått vittring på). I de ärenden där någon anklagas för att ha gjort något fel – forskningsfuskat, missbrukat sin position, trakasserat medarbetare eller studenter, inte skött sitt jobb – följer vi upp tråden. Vi kontaktar den som ligger bakom exempelvis anmälan och vi söker den som anklagas. Från båda håll brukar den där frågan ställas: ”Hur har du fått reda på det här?”

Detta är problematiskt av två anledningar: (1) varken anmälaren eller den anmälda (i exemplet ovan) tycks vara helt införstådda med vad det innebär att vara anställd vid en myndighet och lyda under offentlighetsprincipen (eller så gör de det och anser sig stå över lagen. Jag vet inte vad som är värst). Det bör inte komma som en överraskning för de anställda att handlingar som förvaras hos, har inkommit till eller upprättats hos en myndighet är allmänna och därmed tillgängliga för media och övrig befolkning; (2) Den anklagade har inte koll på meddelarfriheten (alla har rätt att kontakta media med uppgifter för publicering) och att offentligt anställda omfattas av meddelarskydd, ett skydd som i princip gör frågan ”hur har du fått reda på det här?” eller ”vem har sagt det här?” olaglig när den kommer från en myndighetsanställd då de inte får efterforska vem som har lämnat en uppgift till media.

Vore det således inte rimligt om alla nyanställda vid universitetet fick en crash course i vad det innebär att vara offentligt anställd? Det behöver liksom inte vara så avancerat. Kanske en femminuters infofilm, typ ”Jag är nyfiken – myndighetsanställd”. Eller i alla fall en liten post-it med en hälsning första dagen på jobbet: ”Du är nu myndighetsanställd, vilket i princip innebär att dina jobbmejl kan komma att bli tillgängliga för allmänheten. Lycka till ”

P.S. Kom ihåg det där med meddelarfriheten

P.P.S. Ni nyfikna studenter – kom ihåg att ni får rota hur mycket ni vill i UUs angelägenheter, tills någon säger stopp. Därefter kan ni gräva i varför de säger stopp.


Annons

Annons

Läs mer

2022-05-31 10:29
Jag får väl erkänna att jag hade velat “go out with a bang”, som man säger. Sedan blev det inte mycket tid över till…
2021-08-27 09:29
Studenter är väl i regel ingen marginaliserad grupp och jag brukar heller därför inte bry mig nämnvärt när de pekas ut…
2020-04-29 15:33
Väl medveten om att den ena (eller båda?) av dessa två texter kommer att vara “fake news” efter torsdag tänker jag ta…