Annons
Annons

Frågor bortom kompasserna


Trots att skola/utbildning rankas som en av de viktigaste sakfrågorna i höstens val* så är frågor som direkt eller indirekt rör högre utbildning inte de på dagordningen som skakar om opinionsmätningar eller vinner över veliga väljare. I de större valkompasserna tycks dessutom universitet- och högskola knappt ha funnits på radarn när man beslutade om vilka frågor som skulle klämmas in i kategorin ”skola och utbildning”. De flesta gäller sådant som religiösa friskolors varande eller icke-varande, eller om det är en god idé att införa ett omdöme i ordning och uppförande i grundskolan. Alltså frågor som på det stora hela är irrelevanta för den som just gått ut grundskolan och som kanske inte på flera år kommer att ha egna barn i skolålder. På sin höjd finns det i valkompasserna med något om huruvida de som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld eller inte, vilket ju egentligen inte är en studiefråga heller.

Universitet och högskolor i Sverige har en väldigt långtgående autonomi och fattar själva beslut i många frågor som rör deras utbildningar och styrning, så det är förstås helt i sin ordning att man i offentlig debatt och opinionsmätningar inte går in på detalj i sådant som primärt sköts internt vid lärosätena. Men de frågor som berör din trygghet som student, din ekonomi, din bostadssituation, behandlas ändå i mångt och mycket av riksdag och kommun. Vet du till exempel var partierna står i fråga om din möjlighet till sjukskrivning under studierna? Hur mycket de vill investera i studentbostäder? Om de vill behålla studiestödet i sin nuvarande form?

Frågor om sjukvård, klimat och migration väcker större engagemang än många studentnära frågor av naturliga skäl – att man exempelvis får några hundralappar mer eller mindre i studiebidrag varje månad är för de allra flesta inte livsavgörande. Därmed inte sagt att det är utan betydelse. Många av de som börjar plugga nu i höst kommer att vara studenter under hela kommande mandatperiod. Självklart ska man rösta på det parti man tror kommer skapa de bästa framtidsutsikterna för Sverige, men glöm inte bort att de även ska skapa de bästa förutsättningarna för dig nu under din studietid. Bemöda dig därför att lägga åtminstone ett par minuter på att ta reda på var partierna står i de studentnära frågorna. Vi har samlat svaren på några av de frågor vi tycker är relevanta för studenterna från partierna i riksdagen och kommunfullmäktige. Vill du ha än mer kött på benen anordnar Uppsala studentkår högskolepolitisk debatt imorgon, onsdag, klockan 16-17 på Ekonomikum.

*Enligt en Sifo-undersökning från juli i år är skola/utbildning den näst viktigaste sakfrågan för väljarna efter sjukvården.


Annons

Annons

Läs mer

2022-05-31 10:29
Jag får väl erkänna att jag hade velat “go out with a bang”, som man säger. Sedan blev det inte mycket tid över till…
2021-08-27 09:29
Studenter är väl i regel ingen marginaliserad grupp och jag brukar heller därför inte bry mig nämnvärt när de pekas ut…
2020-04-29 15:33
Väl medveten om att den ena (eller båda?) av dessa två texter kommer att vara “fake news” efter torsdag tänker jag ta…