Annons
student- och doktorandombuden
Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson (t.v.) och Carmen Pocrnja (t.h.) arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och finns till för alla studenter och doktorander.
Foto: Lina Svensk

Får jag disputera trots att forskarutbildningen tagit slut?


Vad gäller om man inte blir klar med sin avhandling inom ramarna för sin forskarutbildning? Vad ska man tänka på när man söker utbildning på avancerad nivå? Och hur ser möjligheterna ut för att få stöd i sin utbildning om man har en funktionsnedsättning? Student- och doktorandombuden svarar.

Fråga: Jag är en doktorand vars forskarutbildning är på väg att ta slut och jag är osäker på om min avhandling blir färdig tills dess. Det finns inte heller några grunder för prolongation i mitt fall. Måste jag ansöka till forskarutbildningen igen för att få en chans att disputera om jag inte hinner färdigt? 

Svar: Man är registrerad som doktorand tills man disputerar eller själv begär att bli avregistrerad. Så länge registreringen kvarstår har du möjlighet att lägga fram och försvara din avhandling. När du är färdig med avhandlingen kan du kontakta dina handledare eller ditt fakultetskansli för vägledning. Om man vill ha rätt till a-kassa behöver man dock formellt avregistrera sig från utbildningen på forskarnivå.


Annons

Annons

Fråga: Jag har en kandidatexamen sedan tidigare och har funderat på att söka till ett magister- eller masterprogram nu till hösten. Är det något särskilt jag behöver tänka på eller är det bara att anmäla sig som vanligt? 

Svar: Det finns ett flertal saker att ha i åtanke om man planerar att anmäla sig till utbildning på avancerad nivå. Dels är det inte säkert att anmälningstiden och den sista anmälningsdagen är densamma som för utbildning på grundnivå, detta gäller särskilt internationella masterutbildningar som ges på engelska. Dessutom kan urvalskriterierna skilja sig åt mellan lärosäten och utbildningar. Exempelvis kan urvalet baseras på tidigare betyg, antal högskolepoäng eller examensarbetets kvalitet och relevans för utbildningen. I vissa fall behöver man också skicka in ett motivationsbrev eller ett utskrivet exemplar av sitt examensarbete till institutionen som tillhandahåller utbildningen. Vi rekommenderar att man besöker de specifika kurs- och programsidorna i god tid före sista anmälningsdag för information kring vad som gäller för den utbildning som man är intresserad av. Av utbildnings- och kursplanerna går det också att utläsa annan värdefull information om kursen och programmet, exempelvis undervisningsspråk, studietakt, obligatoriska moment och formerna för examination. 

Besök även antagning.se för att ta reda på viktiga datum och annan information kring ansökningsprocessen (se faktaruta längst ner). Det kan vara enkelt att glömma bort den sista anmälningsdagen eller svarsdagen, särskilt om man inte har rutinen inne och söker till en utbildning för första gången på länge, eller första gången någonsin. Sök därför i tid och påminn dina vänner och bekanta när det börjar närma sig.

Fråga: Jag ska förhoppningsvis börja studera vid Uppsala universitet i höst och jag har en varaktig funktionsnedsättning som kan komma att påverka mina studier. Vad har man för rättigheter när det kommer till detta och finns det något stöd man kan få?

Svar: Enligt riktlinjerna för Studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå har studenter med funktionsnedsättning rätt till särskilt stöd. Även doktorander har rätt till detta. Vid universitetet koordineras detta stöd av fem stycken samordnare för studenter med funktionsnedsättning, fyra stycken i Uppsala och en vid campus Gotland. 

Du måste ansöka om särskilt pedagogiskt stöd i god tid. Därför kan det vara bra om du gör det så snart som möjligt efter att du har sökt till utbildningen. Inför ansökningen av stödet behöver man ett intyg utfärdat av en läkare, logoped eller motsvarande. Ansökan görs via ett nationellt system som heter Nais och därefter bokar du in ett samtal med en samordnare. Efter samtalet får man ett beslut och rekommenderade stödåtgärder inrapporterade i systemet. På den här hemsidan finns mer information om hur man går tillväga och vilka stödåtgärder som kan bli aktuella. 

Enligt arbetsvillkoren ska man som student också få information om vem som är kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning vid kurs- eller programstart. Det är en god idé att prata med den personen tidigt för att se till att de beslutade stödåtgärderna blir inplanerade.  

Det är viktigt att komma ihåg är att besluten om stödåtgärder är tidsbegränsade och kan därför behöva uppdateras. När det blir aktuellt kontaktar du en samordnare igen och ber om en tid för ett nytt samtal. 

Viktiga datum inför höstterminen 2020:


16 mars: Webbanmälan öppnar

15 april: Sista anmälningsdag

7 maj: Sista dag att betala anmälningsavgifteller styrka avgiftsbefrielse

april - juni: Kontrolluppgifter

18 juni: Sista kompletteringsdag

9 juli: Antagningsbesked med svarskrav

24 juli: Sista svarsdag

30 juli: Andra antagningsbeskedet

Läs mer på antagning.se

 

Behöver du hjälp?

Man kan vända sig till ombuden om man upplever problem under sin utbildning eller har frågor som rör ens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 alternativt 018 - 480 31 32.

 

Tidigare "Fråga ombuden":

Misstänkt för plagiat – vad händer nu?

Föreläsaren tappar tråden

Bebis på g – hur blir det med studierna?

Snålåkande kursare och obligatoriska moment

Kan utbränd få CSN och andra frågor

Huvudbry med handledaren

Läs mer

2023-11-06 09:50
"Chefredaktören har ordet" är tillbaka. Idag om goda nyheter i mörka tider.
2023-06-22 15:55
Jag förmodar mig inte vara den enda som får smått panik av tanken på den försvunna ubåten som flyter runt någonstans på…
2023-06-08 15:13
Jag lyssnade på Stil i P1:s senaste avsnitt under nationaldagsledigheten och slogs, inte för första gången, av…