Student upprörd över n-ord i kurslitteratur

Studenten reagerade kraftigt på att n-ordet förekom i reportaget de skulle läsa i journalistik och anmälde institutionens hantering av ärendet till rektor. Läraren menar å sin...
Nyheter
2021-01-29 10:29

Låt "incidenter" stärka snarare än kränka

"Från institutionens sida uppfattade vi inte studenterna som 'kränkningsbenägna,' snarare som ansvarstagande. Läraren blev inte heller kränkt." På historiska...
Debatt
2020-04-08 10:00

Det fria ordet måste få råda

Fallet rörande Inga-Lill Aronsson är ett slående exempel på när det akademiska får stå tillbaka för politik och ideologi, viljan att misstolka och finna långsökta vinklingar för...
Debatt
2020-03-16 15:33

Aronsson gjorde inte fel anser universitetsledningen

Universitetslektor Inga-Lill Aronsson gjorde inte fel när hon under ett seminarium uttalade n-ordet, det säger vicerektor Torsten Svensson till Upsala nya tidning.
Nyheter i korthet
2020-03-11 16:26

Erkännande av orättvisor eller huvudet i sanden?

Årets första rektorsseminarium drog något som kan antas vara rekordpublik. Ämnet var det fria ordet i akademin och seminariet kan liknas vid en live- version av debatten som följt...
Nyheter
2020-03-03 22:31

Vem kränker mest?

I eftermiddag anordnas ett rektorsseminarium på tema “Hur fritt är ordet inom akademin?”. Bakgrunden är den debatt som förts om vad universitetsanställda får och inte får säga...
Nyheter
2020-03-03 13:53

Professor avstängd för språkbruk

I en klassdiskussion om författaren James Baldwin använde en professor vid Augsburg University i Minnesota ”N-ordet”

Nyheter i korthet
2019-02-11 16:27