Annons
Annons
Emma Ivarsson & Carmen Pocrnja
Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson (t.v.) och Carmen Pocrnja (t.h.) arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och finns till för alla studenter och doktorander.
Foto: Lina Svensk

Misstänkt för plagiat – vad händer nu?


Vad händer när man blivit misstänkt för plagiat? Och behöver man omregistrera sig på en kurs bara för att man har missat en tenta? Student- och doktorandombuden ger svar.

Fråga: Jag har fått ett mail där det står att jag är misstänkt för plagiat och jag är nu kallad till ett möte med studierektor vid min institution. Vad kommer att hända och vad ska jag göra?


Svar: Under det första mötet med institutionen ges du möjligheten att förklara vad som har hänt utifrån ditt perspektiv. I ditt fall kommer studierektor därefter att besluta om misstankarna kvarstår eller inte efter mötet. Om de kvarstår skickas ärendet vidare till rektor. Du får då möjligheten att skriva ett yttrande där du redogör för vad som har hänt utifrån ditt perspektiv. Yttrandet skickas sedan till rektor som beslutar något av följande – att ärendet ska avslutas utan någon vidare åtgärd, att du ska ges en varning eller att ärendet ska lämnas över till Disciplinnämnden. Om ärendet lämnas över kommer du att få en kallelse till ett möte med nämnden. Det kan vara jobbigt och nervöst att invänta mötet, men vi rekommenderar att du försöker studera vidare som vanligt fram tills att åtgärden är beslutad. Om du upplever svårigheter med det kan du kontakta Studenthälsan för stöd.

Under mötet kommer nämnden att närvara, samt en representant från institutionen och eventuellt en tentamensvakt om det är aktuellt. Nämnden består av en ordförande, oftast prorektor vid universitetet, och fyra ledamöter varav en erfaren jurist, en lärarrepresentant och två studentrepresentanter. Det brukar även vara en person närvarande som för protokoll. Både du och institutionen kommer att få möjlighet att yttra er igen, sedan kan nämnden komma att ställa frågor till dig och till institutionens representant. Det är frivilligt för dig som student att närvara under mötet, men vi brukar rekommendera det på grund av frågorna som nämnden kan ha. Efter detta lämnar man rummet för att låta nämnden överlägga en kort stund och därefter får man direkt reda på nämndens beslut.

"Varken en varning eller en avstängning kommer att synas i framtida examensbetyg eller andra liknande dokument."

Nämnden kan välja att släppa misstanken och avsluta ärendet utan någon vidare åtgärd. Annars bestäms åtgärden till en varning eller en avstängning. Får du en varning kommer du troligtvis att behöva göra om uppgiften men i övrigt kommer du att kunna fortsätta studera som vanligt. Har du en varning sedan tidigare kan nämnden ta det i beaktande om du fuskar  ytterligare en gång. Disciplinnämnden får besluta om en avstängning vid Uppsala universitet i upp till sex månader, men det vanligaste är avstängningar på mellan två till åtta veckor. Avstängningen börjar gälla från och med dagen efter mötet. Nämndens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Varken en varning eller en avstängning kommer att synas i framtida examensbetyg eller andra liknande dokument. Däremot blir institutionen och CSN informerade. Du får under perioden som du är avstängd inte heller delta i undervisning och examination eller använda universitetets lokaler och Studentportalen.

Vi kan ge dig hjälp och stöd i form av att informera om processen och hur man skriver ett yttrande. När du har skrivit ditt yttrande kan vi läsa igenom det och ge dig kommentarer kring om något saknas eller behöver förtydligas. Vi kan även följa med dig som stöd under mötet med Disciplinnämnden om du önskar det. Hör av dig till oss för mer information kring detta.


Annons

Annons

Fråga: För ett år sen läste jag en kurs som jag inte är klar med eftersom jag missade både en salstenta och en hemtenta. Nu när jag vill göra klart kursen säger institutionen att jag måste ansöka om omregistrering, vilket de gör i mån av plats.  Är det så?

Svar: Nej, om du bara har kvar examinerande moment, det vill säga exempelvis tentor och inlämningsuppgifter, behöver du inte bli omregistrerad på kursen. Detta framgår av punkt 5.3 i Riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå. Kolla upp datumet för tentan eller inlämningen och anmäl så snart som möjligt till en administratör vid institutionen eller till den som är kursansvarig att du vill delta i examinationen.

Behöver du hjälp?

Man kan vända sig till ombuden om man upplever problem under sin utbildning eller har frågor som rör ens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 alternativt 018 - 480 31 32.

 

Tidigare "Fråga ombuden":

Föreläsaren tappar tråden

Bebis på g – hur blir det med studierna?

Snålåkande kursare och obligatoriska moment

Kan utbränd få CSN och andra frågor

Huvudbry med handledaren

Läs mer

2023-11-06 09:50
"Chefredaktören har ordet" är tillbaka. Idag om goda nyheter i mörka tider.
2023-06-22 15:55
Jag förmodar mig inte vara den enda som får smått panik av tanken på den försvunna ubåten som flyter runt någonstans på…
2023-06-08 15:13
Jag lyssnade på Stil i P1:s senaste avsnitt under nationaldagsledigheten och slogs, inte för första gången, av…