Annons
Annons
Emma Ivarsson & Carmen Pocrnja
Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson (t.v.) och Carmen Pocrnja (t.h.) arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och finns till för alla studenter och doktorander.
Foto: Lina Svensk

Pauser under föreläsningar även på distans?


Är det okej att salstenta görs om till hemtenta? Och behöver lärare göra avbrott för pauser även när undervisningen sker på distans? Student- och doktorandombuden svarar.

Fråga: Jag skrev en salstentamen under höstterminen som jag tyvärr blev underkänd på. Nu när jag anmälde mig till examinationen under vårterminen har den gjorts om till en hemtentamen, trots att det fortfarande står i kursplanen att det ska vara en salstentamen. Får de göra så?

Svar: Vanligtvis behöver det finnas stöd i kursplanen för examinationsformerna. I och med rådande omständigheter har dock rektor tagit beslut om att avsteg från kursplanerna får göras gällande examinationsform om det krävs för att möjliggöra genomförande på distans. Det går också att hålla sig uppdaterad om UKÄ:s (Universitetskanslersämbetet) regeltillämpningar med anledning av covid-19 här.


Annons

Annons

Fråga: På utbildningen som jag läser finns det en lärare som aldrig gör avbrott för pauser under föreläsningar och seminarier. Är det okej?

Svar: Nej, det är inte okej. Enligt riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor ska schemalagd undervisning innehålla regelbundna pauser. Detta ska även gälla under rådande omständigheter med distansundervisning.

Fråga: Vi har precis fått information om att vårt program och de flesta kurserna inom programmet kommer att upphöra. Jag har några examinationsmoment kvar från tidigare terminer, kommer jag få en chans att bli klar med dem?

Svar: Ja, det kommer du att få. Om en kurs genomgår stora förändringar eller upphör ska minst tre examinationstillfällen ges under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer, detta framgår av studenternas arbetsvillkor. Institutionen ska informera er om vad som gäller och hur ni studenter ska göra för att avsluta era studier, men det ligger även ett ansvar på dig som student att ta reda på vad förändringen kommer att innebära för dig och din studiegång.

Om institutionen inte själva har utsett en särskild kontaktperson som ni kan vända er till med frågor kring förändringen kan du förslagsvis prata med studievägledaren vid din institution. Studievägledaren kan ge råd om hur du kan lägga upp de kommande terminerna för att ta igen det du har kvar. För att kunna delta på examinationen som du har oavslutad från tidigare terminer kan du även komma att behöva ta kontakt med den som är kursansvarig för de kurserna.

Behöver du hjälp?

Man kan vända sig till ombuden om man upplever problem under sin utbildning eller har frågor som rör ens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 alternativt 018 - 480 31 32.

 

Tidigare "Fråga ombuden":

Får jag disputera trots att forskarutbildningen tagit slut?

Misstänkt för plagiat – vad händer nu?

Föreläsaren tappar tråden

Bebis på g – hur blir det med studierna?

Snålåkande kursare och obligatoriska moment

Kan utbränd få CSN och andra frågor

Huvudbry med handledaren

Läs mer

2023-11-06 09:50
"Chefredaktören har ordet" är tillbaka. Idag om goda nyheter i mörka tider.
2023-06-22 15:55
Jag förmodar mig inte vara den enda som får smått panik av tanken på den försvunna ubåten som flyter runt någonstans på…
2023-06-08 15:13
Jag lyssnade på Stil i P1:s senaste avsnitt under nationaldagsledigheten och slogs, inte för första gången, av…