Annons
Annons
student- och doktorandombuden
Student- och doktorandombuden Emma Ivarsson (t.v.) och Carmen Pocrnja (t.h.) arbetar för alla studentkårer vid Uppsala universitet och finns till för alla studenter och doktorander.
Foto: Lina Svensk

Vad tjänar en doktorand?


Finns det någon lägstalön man har rätt till som doktorand? Och hur funkar det med kurser man har med sig från andra lärosäten – kan man tillgodoräkna sig dem vid sitt nuvarande universitet? Kårernas student- och doktorandombud svarar.

Fråga: Jag har ansökt till en utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet och undrar hur mycket man tjänar som anställd doktorand?

Svar: Lönerna regleras av ett lokalt kollektivavtal som kan vara utformade på olika sätt vid olika lärosäten. Vid Uppsala universitet följer doktorandernas löneutveckling en bestämd “doktorandstege”.

För närvarande ligger ingångslönen för doktorander på 27 300 kronor och slutlönen på 32 900 kronor. För doktorander som har en läkarexamen eller är legitimerade läkare ligger ingångslönerna på 31 600 respektive 33 600 kronor och slutlönerna på 37 200 respektive 39 200. Inom verksamheter där dessa särskilda lönestegar används finns möjligheten att applicera dem inom hela verksamhetsområdet, alltså även för doktorander som inte är legitimerade läkare eller saknar läkarexamen.

Detta är minimibeloppen – fakulteterna och institutionerna kan dessutom besluta om ett månatligt lönetillägg om det bedöms vara motiverat i exempelvis rekryteringssyfte. Tilläggen ska dock inte utgå från individuell prestation och kompetens.
 
Man har rätt till löneförhöjning efter ett samt två fullgjorda år som doktorand. Därefter när man har uppnått 50 procent av kraven för doktorsexamen och återigen när man har uppnått 80 procent. I normalfallet ska 50 procent respektive 80 procent vara uppnådda efter 24 respektive 38 månaders heltidsstudier. Den individuella studieplanen är ett stort stöd i den här frågan.
 
Informationen ovan är hämtad från det lokala kollektivavtalet om löner för doktorander. Se avtalet eller Saco-S-rådet vid Uppsala universitets hemsida för mer information och aktuell lönestege.


Annons

Annons

Fråga: Jag har tidigare läst en kurs vid ett annat lärosäte som ingår i ett program jag ska läsa nu till hösten. Kan jag tillgodoräkna mig kursen och vart vänder jag mig med min förfrågan?

Svar: Högskoleförordningen fastställer att ett lärosäte ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom en viss högskoleutbildning med godkänt resultat har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid annan högskola. En förutsättning är dock att det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Ansökningar om tillgodoräknanden brukar hanteras av den institution som ger kursen som du anser att dina tidigare studier motsvarar. Därför bör du i första hand vända dig dit med dina frågor och din ansökan. Det är alltid en bra början att prata med studievägledningen. Andra personer som kan kontaktas i den frågan är programansvarig och studierektor. Din ansökan ska därefter handläggas och resultera i ett beslut där överklagandehänvisning anges.

Behöver du hjälp?

Man kan vända sig till ombuden om man upplever problem under sin utbildning eller har frågor som rör ens rättigheter och skyldigheter i olika situationer.

Har du stött på problem under din utbildning eller har frågor kring dina rättigheter och skyldigheter? Skicka ett mail till ombud@us.uu.se eller ring 018 - 480 31 10 alternativt 018 - 480 31 32.

 

Tidigare "Fråga ombuden":

Pauser under föreläsningar även på distans?

Får jag disputera trots att forskarutbildningen tagit slut?

Misstänkt för plagiat – vad händer nu?

Föreläsaren tappar tråden

Bebis på g – hur blir det med studierna?

Snålåkande kursare och obligatoriska moment

Kan utbränd få CSN och andra frågor

Huvudbry med handledaren

Läs mer

2023-11-06 09:50
"Chefredaktören har ordet" är tillbaka. Idag om goda nyheter i mörka tider.
2023-06-22 15:55
Jag förmodar mig inte vara den enda som får smått panik av tanken på den försvunna ubåten som flyter runt någonstans på…
2023-06-08 15:13
Jag lyssnade på Stil i P1:s senaste avsnitt under nationaldagsledigheten och slogs, inte för första gången, av…