Forskning
2023-06-13 16:49

P-piller kan öka risken för depression

Många kvinnor väljer att sluta eller byta preventivmedel då de upplever att deras psykiska hälsa påverkas. Trots detta har det inte funnits tillräckligt med forskning på området för att ge en tydlig vetenskaplig bild. Den nya studien från institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet visar på en signifikant ökad risk att utveckla depression under de första två åren som kvinnor använder sig av kombinerade p-piller som preventivmetod. En risk som är ännu högre om kvinnorna börjar använda p-pillren i tonåren. Kombinerade p-piller innehåller två olika typer av hormon -
Forskning
2022-02-02 13:43

Miljondonation ska ringa in kvinnors psykiska ohälsa

Förra året invigdes det tvärvetenskapliga forskningscentret Womher (Women’s mental health during the reproductive lifespan) vid Uppsala universitet. Centrets främsta uppgift är att ta reda på varför kvinnor är överrepresenterade när det kommer till att drabbas av psykisk ohälsa och sjukdom så som utmattningssyndrom, ångest och depression. "Den här forskningen är en gåva till kommande generationer."

Forskning
2021-09-22 13:58

Mycket mejerifett – inte så farligt som man kan tro

Att undvika feta mejeriprodukter verkar inte leda till bättre hjärt-kärlhälsa – snarare tvärt om. I ny studie, som publicerats i tidskriften Plos Medicine, har forskarna mätt intaget av mejerifett genom att studera blodprover från 4 150 svenskar. Personerna som alla var i 60-årsåldern fick lämna blodprov. Därefter undersöktes nivåerna av en särskild fettsyra som är vanlig i mejeriprodukter. På så sätt kunde man mäta personens intag av mejerifett. Forskarna följde därefter upp individerna i studien under i genomsnitt 16 år. Man tittade till exempel på hur många som hade drabbats av hjärtattack
Forskning
2021-09-13 12:16

Män verkar vara känsligare för månsken

I studien som nyligen publicerades i Science of the Total Environment, har forskarna undersökt vad månens faser har effekter på försökspersonernas sömn. Deltagarna fick sova hemma i sina egna sängar utan att veta att det var månens eventuella påverkan som skulle studeras. De fick ha elektroder på huvudet som bland annat mätte ögonrörelser och hjärnans elektriska aktivitet. Totalt deltog 492 kvinnor och 360 män. Vad man kunde se var att män verkade påverkas mer av månens cykler än kvinnorna. – Vi kunde se att män vars sömn mättes under månens första faser hade sämre sömnkvalitet och vaknade
Forskning
2020-12-04 14:40

Fångas av stormvindar

Datorn slås på för dagen och Zoom öppnas i vanlig ordning. Idag är det dock ingen av föreläsarna som möter mig på andra sidan skärmen utan Gabriele Messori, universitetslektor i meterologi vid institutionen för geovetenskaper. Han forskar om extrema väderhändelser och förändringar i atmosfären samt hur man kan förutsäga sådana händelser på ett bättre sätt. Men vad menas egentligen med extremväder? – Det kan betyda flera olika saker. Ordet ”extrem” är svårt att definiera rent matematiskt, men i vardagligt tal kan man beskriva väderhändelserna som ovanliga för en viss region eller säsong

Forskning
2020-11-02 13:51

They predict the spread of covid-19 through our wastewater

Since the beginning of September, the number of people infected by covid-19 has increased in Uppsala. To map the current outbreak and gather more information about the virus, SARS-CoV-2, there are several ongoing research projects. Anna Székely and Nahla Mohamed, researchers at the Evolutionary Biology Centre (EBC) of Uppsala University, are the initiators of a wastewater sampling project. Since June, they have been analyzing the water running through the treatment plant at Kungsängsverket in Uppsala. – Raw wastewater is unfiltered wastewater that hasn’t yet been treated or processed in any
Forskning
2020-01-21 13:41

Tar fram AI:s som räddar liv

Det tar nästan två timmar för mig att komma på hur jag ska inleda den här texten. Strax intill mig på bordet ligger sju sidor transkriberad intervju, mycket intressant fakta som skäras ner till lagom format. Ibland hade varit så skönt att bara få göra den roliga intervjun och slippa det ångestframkallande skrivandet. Det är också en av frågorna jag vill ha svar på när jag träffar Thomas Schön som forskar om maskininlärning – skulle det gå att få en AI att skriva denna text? – Nej, det går inte att göra idag, men det är inte orimligt att det kommer att gå inom en överskådlig framtid. Det som är

Forskning


Annons

Forskning
2018-11-05 11:16

När åderlåtning var logiskt

Annelie Drakman har gått igenom 8 800 årsrapporter skrivna av svenska provinsialläkare verksamma från 1820 till 1900, för att skapa sig en bild av vad som hände under de där decennierna i slutet av 1800-talet när åderlåtning – en medicinsk praktik som i närmare 2 500 år ansågs bota allt från akne till cancer – blev förlegat. – Jag gick igenom primärkällorna under två år innan jag över huvud taget läste någon av sekundärkällorna och tack vare det blev min tolkning av det här skiftet väldigt annorlunda från vad den ”borde” ha varit sett till väletablerad medicinhistoria, säger hon. Hon menar att

Forskning
2018-10-04 13:48

Vem i hela world wide web kan man lita på?

Paradoxalt nog var vägen in till ämnet för Philip Creswells forskning just det han var intresserad av att undersöka – tillit, bland anonyma så kallade hacktivister. Att få kontakt med och samla tillförlitlig data från personer vars aktivism helt och hållet är avhängd på att deras identitet inte är känd visade sig vara precis så svårt som det låter. I synnerhet om man, som Philip Creswell, doktorand vid Uppsala universitets sociologiska institution, inte tidigare har haft någon egentlig relation till den subversiva internetrörelsen.– Många utgår från att du som sociolog är ute efter att

Forskning
2018-09-26 16:23

Kontaktannonser speglar samhällets omvandling

”Jag har allt men jag saknar dig”, står det i en av de 5 000 kontaktannonser som utgör material för Josefin Englunds nyligen framlagda avhandling vid Historiska institutionen, ”Som folk är mest: könsideal i svenska kontaktannonser 1890-1980”.– En sådan formulering är typisk för den senare delen av perioden jag har studerat. Under 1900-talet kom parrelationer alltmer att bli ett mål i sig istället för bara ett medel för ett hyggligt liv, säger Josefin Englund, som disputerade 21 september. I slutet av 1800-talet var synen på äktenskapet mycket mer pragmatiskt än idag. I en av kontaktannonserna

Forskning
2018-09-05 13:47

Med kramen som politisk handling

Mäns vänskap till andra män är en tveeggad relation och därför väldigt intressant ur ett genusvetenskapligt perspektiv, menar Klara Goedecke som är den första någonsin att disputera i genusvetenskap som renodlat ämne vid Uppsala universitet.– Dels kan man tänka på gemenskapen mellan män som maktcentra – styrelser eller loger där de håller varandra om ryggen – men man kan också tala om både mäns och kvinnors vänskaper som en källa till nya solidariteter och genuspolitisk förändring. När exempelvis systerskapsdiskussionerna fördes på 70-talet, talade man om mäns vänskap på liknande sätt. Männen

Forskning
2018-05-31 11:37

Otrygga råttor ger svar om missbruk

Trots att alla vet att alkohol inte är bra i för stora mängder, sitter vi ändå där i ekoparken och dricker, mycket. Men hur farligt är det egentligen? Och varför kan vissa hålla sitt drickande under kontroll, medan andra får problem? Jag hälsar på professor Ingrid Nylander, som vigt nästan hela sin forskarkarriär åt att studera effekterna av alkohol, för att få svar. Exakt hur mycket som är skadligt att dricka är svårt att svara på då det skiljer sig åt på individnivå, säger hon. Däremot vet man att unga personer är känsligare för alkohol än äldre.– Hjärnan utvecklas fram till 25 års ålder

Forskning
2018-04-05 15:00

”De såg det som en sista utväg”

För snart två år sedan slog en utredning fast att surrogatarrangemang inte ska vara tillåtet inom den svenska vården. Det innebär dock inte att det är förbjudet för ofrivilligt barnlösa att söka sig till andra länder. Anna Arvidsson, doktorand vid Uppsala universitet, har i arbetet med sin avhandling intervjuat femton par som valt att skaffa barn via en surrogatmamma i ett annat land*. Samtliga par i studien berättade om en barnlängtan som varit mycket stark under flera års tid.– De heterosexuella paren såg det som en sista utväg, några hade gjort upp till tio IVF-försök och var för gamla för